fundacja BFKK

SEKRETARIAT

Małgorzata Dębska, e-mail:  [email protected]

KADRY

Iwona Karczewska,  e-mail: [email protected]

 

ADMINISTRATORZY PROJEKTÓW

Ewa Dawdo, e-mail: [email protected]

Iwona Pietrzak, e-mail: [email protected]

Iwona Zaborowska, e-mail: [email protected]

Justyna Żynel - Etel, e-mail: [email protected]

Karolina Rojecka, e-mail: [email protected]

dr Paula Borowska, e-mail: [email protected]

Renata Kryńska, e-mail: [email protected]

 

DORADCY KOMPETENCJI

Katarzyna Baczyńska-Koc, e-mail: [email protected]

dr Małgorzata Wenclik, e-mail: [email protected]

 

 

EKSPERCI

LUKA KOMPETENCYJNA: Andrzej Jurgilewicz, e-mail: [email protected]

MODERNIZACJA SZKÓŁ: Justyna Żynel-Etel, e-mail: [email protected]

SYSTEMY JAKOŚCI: dr Cecylia Sadowska-Snarska, e-mail: [email protected]

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI: Marta Juchnicka, e-mail: [email protected]

DORADZTWO KOMPETENCJI: Michał Skarzyński, e-mail: [email protected]

 

 

SPECJALIŚCi DS. ROZLICZEŃ

Iwona Karczewska, e-mail: [email protected]

Karolina Rojecka, e-mail: [email protected]

Katarzyna Korzecka, e-mail: [email protected]

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz, e-mail: [email protected]                                

 

 

USŁUGI ROZWOJOWE

Marcin Szczebiot, e-mail: [email protected]

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ (KAWLIFIKOWALNOŚCI)

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz, e-mail: [email protected]                                

 

ARCHIWUM

Krystyna Poniatowska, e-mail: [email protected]